Campuchia giáp biên giới với Tây Ninh. Có thể nói là sát bên nhà mà không bao giờ đi nên quyết định làm một chuyến bus đi Phnompenh và Siemriep.

Nói đến Campuchia là nói đến đền Angkor vĩ đại có lịch sử hàng nghìn năm dưới thời vua Suryavarman II (trị vì từ năm 1113 – 1150).

 

Categories: ASIA

75 Comments

Comments are closed.